Bücher, musikwissenschaftliche Studien BÜCHER: Jocuri din Transilvania de Sud. Monografie coregrafică/Tänze aus Südsiebenbürgen. Choreographische Monographie Braşov/Kronstadt 1969 (in Zusammenarbeit) Dansuri şi obiceiuri de pe Valea Hârtibaciului/Tänze und Bräuche aus dem Harbachtal, Com. de cultură-Verlag Sibiu/Hermannstadt 1974 ( Melodii de joc din Oltenia/Tanzmelodien aus Oltenien, MuzicaVerlag, Bukarest 1969 (200 S.) Jocul popular românesc. Tipologie muzicală şi corpus de melodii instrumentale/Romanian Folk Dance Music. A Tipology of Instrumental Tunes Muzica-Verlag, Bukarest 1984 (646 S.) Repertoriul pastoral. Semnale de bucium. Tipologie muzicală şi corpus de melodii/The Pastoral Repertoire. Alphorn Signals. A Musical Typology Muzica-Verlag, Bukarest 1987 (262 S.) Improvisation in der rumänischen traditionellen Tanzmusik. Verlag der Musikalienhandlung, Karl Dieter Wagner, Hamburg-Eisenach, 1996 (362 S.) STUDIEN, BEITRÄGE: Hăulitul din Oltenia Subcarpatică/Le jodel en Olténie Sous-Carpathique. In: REF 4/1966. S. 371-385 Valori şi tendinţe în muzica românească. In: Muzica, 1967 Elemente structurale in melodiile de joc făgărăşene/Éléments structuraux dans les mélodies de danse de la région de Fagaras-Roumanie In: REF 5/1967, S. 349-364 Contribuţie la studiul formei libere/Contribution à l'étude de la forme libre. In: REF 4/1968, S. 339-347 Elemente de funcţionalism în melodica de joc oltenească/Éléments de fonctionalisme dans les mélodies de dance de l'Olténie Asimilarea tradiţiei şi spiritul creator.   In: Muzica 3/1971, S.3-4 Sensul valorificării folclorului în creaţia compozitorilor români contemporani/Le sense de la valorisation du folklore dans la création des compositeurs roumains contemporains. In: REF 5/1971, S. 361-368 O noţiune cu înţelesuri profunde: libertatea de creaţie. In: Muzica 4/1972, S.8-10 Unele aspecte ale diversităţii culturii româneşti contemporane. In: Muzica 2/1973, S.2-3 Probleme ale clasificării melodiilor de joc instrumentale/Quelques problèmes sur la classification des mélodies instrumentales de dance In: Muzica 1/1975,  49-68 Consideraţii asupra definirii specificului naţional în cultura muzicală românească/Considérations sur la détermination de la spécificité nationale dans la culture musicale roumaine. In: REF 1/1977, S. 5-13 R.P.Bulgaria. Primul Atelier internaţional de compoziţie - muzică tradiţională, folclor şi metode moderne de compoziţie. In: Muzica 11/1977, S.35-36 Contribuţie la definirea noţiunii de “sistem melodic”.   In: Muzica 11-12/1979,S.34-36 Cu privire la definirea sistemelor melodice/Sur une définition des systèmes mélodiques. In REF 2/1981: 133-164